Spínaný regulátor jasu LED

ÚVOD

Všechny dnes vyráběné osobní automobily jsou vybaveny spínačem varovných světel. Dokonce je již běžné automatické zapnutí při nehodě. Já uvádím konstrukci jak tento spínač připojit na motocykl, který jím není vybaven. Některé uváděné metody připojení spínače mezi levou a pravou bliknou mě neuspokojily, protože pro rozsvícení výstražných světel se musí sepnout spínač i zapnout pravou nebo levou bliknu. Další důvod složitějšího zapojení je podsvícení vypínače a zároveň jeho využití jako kontrolka.

Elektrické schéma

Varianta I.
Dvojitý spínač
Spínání varovných světel pomocí dvojitého (dva spínací kontakty) spínače.
Varianta II.
Diody
Základní principielní schéma úpravy s diodami
Část označená červeně je základní úprava pro připojení spínače varovných světel. Ostatní součástky přerušovaně orámované jsou nepovinné, slouží jen jako indikační kontrolka a podsvícení spínače.

obr.1. elektrické schéma

Varianta s diodami byla navržena kvůli možnosti použít podsvětleného spínače varovných světel, který se v malých rozměrech nedělá s dvojitým spínacím kontaktem.

Výstupní svorka 49a z přerušovače bliken vede do přepínače směrových světel a zároveň do kolébkového spínače SP. Spínač SP musí bát dimenzován alespoň na 6A stejnosměrného proudu. Druhá svorka spínače vede na usměrňovací můstek(stačí 2 výkonové diody v propustném směru-například P600K, BY500), ze kterého svorky AC jsou připojeny na levou a pravou větev žárovek. Sepnutím spínače se proud z přerušovače dostane diodovým můstkem na blikny. Opět musí být diodový můstek dimenzován na proud alespoň 6A(např B250C6000,B250C10000). Zapojení diod zároveň brání, aby proud neprotékal mezi jednotlivými větvemi při dávání znamění o změně směru jízdy. Na desce plošného spoje jsou osazeny součástky pro podsvícení symbolu výstražných světel(rezistor R1 a LED D2), napájení žárovky ve spínači(rezistory R2 a R3, dioda D3). Po zapnutí zapalování protéká proud do žárovky ve spínači přes rezistory R2 a R3, které omezí proud a žárovka svítí na 50% po sepnutí spínače protéká proud do žárovky přes diodu D3 a žárovka bliká silněji s bliknami. Desku plošného spoje není třeba vůbec použít pokud nevyžadujete podsvětlení simbolu a signalizaci činnosti výstražných světel pomocí podsvětleného vypínače! V nečinnosti výstražných světel je symbol(nebo vypínač) podsvícen žárovkou svítící poze na 50% výkonu( v tuto chvíli je napájena přes sériovou kombinaci rezistorů R2,R3 jejichž součet by měl odpovídat odporu žárovky). Při zapnutí výstražných světel je žárovka napájena plným výkonem přes diodu D1.

Upozornění

Přerušovač bliken musí být dimenzovaný na provoz varovných světel! Tedy označení přerušovače bliken musí být následující: 12V/2-4x21W nebo 12V 2(4)x21W a podobně.

Zapojení kontrolka výstražných bez použití desky plošného spoje

Jednoduchou indikaci činnosti výstražných světel lze udělat připojením žárovky mezi svorku (-) diodového můstku a zem(svorka 31).

Akustická isignalizace směrových světel

Jako další využití diodového můstku může být jednoduché připojení akustické signalizace činnosti směrových světel dosáhneme připojením akustického měniče mazi svorku (+) diodového můstku a zem. AKustický měnič(pípák) bude zároveň se žárovkami vydávat přerušovaný tón.

MECHANICKÉ USPOŘÁDÁNÍ

Spínač a desku plošného spoje je vhodné umístit na dosah ruky a to například na levou stranu pod skříňku na přepínání světel a bliken. Veškeré potřebné vodiče jsou již v této krabičce a napojení je jednoduché. Nejvhodnější je použít černou plastovou krabičku jako v konstrukci vyhřívání rukojetí o rozměrech 48x43x22mm, která se dá koupit v obchodě s elektronikou. Vhodně vyříznout obdélníkový otvor pro kolébkový přepínač(mně se osvědčila poloha na výšku).

Umístění diodového můstku

Já jsem v konstrukci použil místo dvou výkonových diod usměrňovací můstek 6A. Pro 12V napájení stačí 6A, ale pro 6V je třeba alespoň 10A. Víčko ovládací krabičky je přišroubováno dvěma šroukby M3 k plastovému domečku na rukojeti a prostředkem vede distanční sloupek pro přišroubování spodní části krabičky. Distanční sloupek je z 6ky kulatiny a pokud středovou díru v diodovém můstku provrtáme na průměr 6mm můžeme ho na distanční sloupek nasunout.

Deska plošného spoje

Deska plošného spoje v tomto zapojení slouží jako napáječ žárovky ve spínači a podsvícení symbolu na krabičce. Elektrické schéma je na obr.2. návrh plošného spoje na obr.3. a osazovací plán na obr.5. Polygony jsou v návrhu použity záměrně, protože pro napájení žárovky ve spínači se blíží ztrátový výkon na rezistorech R2 a R3 k mezním hodnotám. Proto jsou tyto rezistory 2 v sérii, aby se ztrátový výkon rozložil rovnoměrně. Povolený ztrátový výkon na rezistorech SMD velikosti 1206 je 0,125W a v tomto zapojení tento výkon činí 0,106W na rezistor.

obr.2. elektrické schéma indikátoru LED
obr.3. návrh plošného spoje
obr.4. osazovací plán

pohled na otevřenou krabičku
podsvícený symbol výstražných
pohled na levou rukojeť se spínačem
pohled na otevřenou krabičku
podsvícený symbol výstražných
pohled na levou rukojeť se spínačem
neosazená deska plošného spoje
neosazená deska plošného spoje

Fotografie konstrukčních dílů

Tip jak na TO! Spínání výstražných světel tlačítkem
Někdo nechce přidělávat jakoukoli ovládací krabičku se spínačem nabo dokonce vrtat palubní desku na svém vozidle jen kvůli spínači výstražných světel. Zde se nabízí možnost využití stávajícího spínače jíž namontovaného na vozidle. Například spínač světelné houkačky se dá využít jako zapínání a vypínání výstražných světel. Ovšem spínač světelné houkačky nemá aretaci a jedná se pouze o "tlačítko". Z tohotu důvodu bylo vyvynuto relé
WLCR2 určené ke spínání výstražných světel pomocí napěťového impulsu nebo napěťové úrovně. Vypnutí světel nastane opětovným napěťovým impulsem nebo vypnutí spínače. Dokumentace k tomuto relé je zde

WLCR2 - montážní sada

GIF soubor 5kB Návrh desky plošného spoje indikátoru LED

V následujícím ShoutBoardu se můžete vyjádřit ke této konstrukci
Zpátky Na předchozí stránku Na hlavní stránku Na hlavní stránku